DEPRESJA przyczyny - objawy - leczenie

Objawy depresji

Główne objawy depresji zostały wymienione w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (opracowanych przez WHO). Zgodnie informacjami zawartymi w rozdziale V epizod depresyjny u osoby dorosłej rozpoznaje się na podstawie poniższych objawów:

warn Obniżenie nastroju objawiające się uczuciem smutku, przygnębienia, rozpaczy lub zobojętnienia. Odczucia te podlegają niewielkim wahaniom, a wydarzenia toczące się w otoczeniu mają niewielki wpływ na nastrój chorego.

warn Utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności nawet w przypadku czynności, które chory wcześniej uwielbiał robić.
warn Zmniejszenie energii życiowej i szybkie występowanie objawów zmęczenia nawet po stosunkowo niewielkim wysiłku, w wyniku czego u chorych obserwuje się spowolnienie i obniżoną aktywność.

drzewo - strach Powyżej zostały wymienione podstawowe symptomy choroby, ale pacjenci zgłaszają również szereg niespecyficznych dolegliwości dodatkowych. Wśród nich pojawiają się m.in. zaburzenia koncentracji, niska samoocena, poczucie winy, pesymizm, czarne widzenie przyszłości, tendencje i próby samobójcze, osłabienie apetytu, chudnięcie lub tycie, zaburzenia popędu seksualnego oraz zaburzenia snu połączone z wczesnym wybudzaniem się nad ranem i niemożnością ponownego zaśnięcia.

Na obecność depresji wskazywać może też wygląd chorego, charakteryzujący się ubogą mimiką, smutnym i napiętym wyrazem twarzy. Chorzy często mówią powoli, monotonnie, mogą sprawiać wrażenie ociężałych. Kobiety dotknięte depresją zaniedbują pielęgnację urody: przestają farbować włosy, przez co widoczne odrosty, dbać o paznokcie i schludny ubiór.

Inne artykuły
Podstawowe objawy depresji - Diagnoza depresji jest wbrew pozorom łatwa, chociaż ze względu na wielopostaciowość choroby, nie ma żadnego jednego testu, który stwierdzałby obecność depresji.
Techniki behawioralno - poznawcze w psychoterapii depresji - W leczeniu depresji, poza farmakoterapią, stosuje się również psychoterapię - zarówno indywidualną jak i grupową.
Lobotomia - Lobotomia, tragiczna pomyłka lekarzy. W okresie między 1935 a 1960 wykonano w USA blisko 50 tyś zabiegów polegających na przecięciu połączeń pomiędzy płatami czołowymi mózgu a wzgórzem.

Opracowanie merytoryczne
m biernik.
© 2013 Depresja1.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
top