DEPRESJA przyczyny - objawy - leczenie

Grupy leków przeciwdepresyjnych

Wprowadzenie do terapii depresji leków przeciwdepresyjnych radykalnie poprawiło skuteczność pomocy tym chorym i zmniejszyło ryzyko samobójstwa. Obecnie na rynku zarejestrowanych jest ponad 30 leków przeciwdepresyjnych o różnym mechanizmie działania i profilu terapeutycznym. Wśród nich wyróżnia się leki I generacji, zwane też klasycznymi lekami przeciwdepresyjnymi, do których zalicza się trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz leki II generacji o bardziej selektywnym mechanizmie działania.

Leki przeciwdepresyjne dzieli się również ze względu na ich mechanizm działania. I tak wyróżnia się:

info Inhibitory wychwytu monoamin (NA - noradrenalina, 5HT - serotonina, DA - dopamina). Jest to bardzo duża grupa leków, znanych od lat i tanich. Charakteryzują się jednak występowaniem licznych działań ubocznych, a ich nieodpowiednie dawkowanie może prowadzić nawet do zatrucia. Działają niekorzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Należące do tej grupy selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny są bardziej bezpieczne, znacznie lepiej tolerowane i mają minimalny wpływ na układ krążenia. Ich przyjmowanie w czasie ciąży ma niskie ryzyko niekorzystnego działania na płód. Mogą jednak wchodzić w interakcje z innymi lekami, jak również obniżać sprawność psychoseksualną pacjentów.
info Leki o działaniu receptorowym są skuteczniejsze w leczeniu zaburzeń depresyjnych z niepokojem i nasiloną bezsennością. Mają stosunkowo niewiele działań niepożądanych. Mogą jednak powodować nadmierną senność w ciągu dnia oraz przyrost masy ciała.
info Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) zależnie od wybranego leku mają bardziej lub mniej selektywny mechanizm działania. Polecane są u osób z obniżonym napędem. Charakteryzują się szeregiem działań niepożądanych i dużą toksycznością, np. w stosunku do wątroby i układu krążenia. Wchodzą w interakcje z wieloma lekami. Wykazują większą skuteczność w terapii depresji nietypowych.
info Leki o innych mechanizmach działania wykazują mniejszą skuteczność w porównaniu do leków trójpierścieniowych, ale charakteryzują się lepszym profilem bezpieczeństwa, również u osób starszych. Nie wchodzą w interakcje z innymi lekami. Wykazują się silniejszym działaniem przeciwlękowym. Są skuteczniejsze niż inne leki w terapii depresji alkoholowej.
Inne artykuły
Podstawowe objawy depresji - Diagnoza depresji jest wbrew pozorom łatwa, chociaż ze względu na wielopostaciowość choroby, nie ma żadnego jednego testu, który stwierdzałby obecność depresji.
Techniki behawioralno - poznawcze w psychoterapii depresji - W leczeniu depresji, poza farmakoterapią, stosuje się również psychoterapię - zarówno indywidualną jak i grupową.
Lobotomia - Lobotomia, tragiczna pomyłka lekarzy. W okresie między 1935 a 1960 wykonano w USA blisko 50 tyś zabiegów polegających na przecięciu połączeń pomiędzy płatami czołowymi mózgu a wzgórzem.

Opracowanie merytoryczne
m biernik.
© 2013 Depresja1.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
top