DEPRESJA przyczyny - objawy - leczenie

Bibliografia strony

Literatura:

  1. Majkowicz M, Zdun-Ryżewska A. Rozpoznawanie i leczenie depresji w sytuacji choroby somatycznej. Medycyna Paliatywna 2012; 2:75–79.
  2. Szczeklik A. Gajewski P. Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.
  3. Heitzman J. Postępy w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych. Przewodnik Lekarza 2011; 1:175-181.
  4. Rajewska-Rager A, Rybakowski J. Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2008; 3, 3–4: 147–152.
  5. Bałkowiec-Iskra E, Niewada M. Depresja poporodowa – rozpoznawanie i leczenie. Przew Lek 2002, 5:104-110.
  6. Sienkiewicz-Jarosz H, Milewska D, Bochyńska A, Chełmniak A, Dworek N, Kasprzyk K, Gałecka K, Szczepańska-Szerej A, Chwojnicki K, Żyluk B, Słowik A, Ryglewicz D. Predyktory objawów depresyjnych u pacjentów po udarze mózgu – obserwacja trzymiesięczna. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2010; 44:13–20.
  7. Rybakowski J. Depresja lekooporna: rozpoznawanie i postępowanie. Przewodnik Lekarza 2012; 1:104-109.
  8. Farmakologia. Podstawy farmakoterapii i farmakologii klinicznej. Red. W. Kostowski, P. Kubikowski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.

Data publikacji witryny: 15.01.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne artykuły
Podstawowe objawy depresji - Diagnoza depresji jest wbrew pozorom łatwa, chociaż ze względu na wielopostaciowość choroby, nie ma żadnego jednego testu, który stwierdzałby obecność depresji.
Techniki behawioralno - poznawcze w psychoterapii depresji - W leczeniu depresji, poza farmakoterapią, stosuje się również psychoterapię - zarówno indywidualną jak i grupową.
Lobotomia - Lobotomia, tragiczna pomyłka lekarzy. W okresie między 1935 a 1960 wykonano w USA blisko 50 tyś zabiegów polegających na przecięciu połączeń pomiędzy płatami czołowymi mózgu a wzgórzem.

Opracowanie merytoryczne
m biernik.
© 2013 Depresja1.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
top