DEPRESJA przyczyny - objawy - leczenie
depresja
info Depresja może dotknąć każdego i nękać brakiem snu, obniżeniem nastroju i szeregiem innych dolegliwości. Jest najczęściej występującą chorobą psychiczną. WHO szacuje, że w 2020 r. stanie drugą co do częstości występowania chorobą na świecie. W świetle tych informacji warto poznać bliżej tę chorobę i dowiedzieć się, jak można sobie z nią radzić.

Definicje

Depresja (a raczej zaburzenia depresyjne) to grupa zaburzeń, w których dominuje subiektywne obniżenie nastroju. Może również wystąpić w przebiegu innych chorób psychicznych, chorób internistycznych, w przypadku zatruć, jako manifestacja trudności poradzenia sobie z życiowymi problemami, podczas terapii uzależnień lub jako objaw działań niepożądanych niektórych leków. Depresja określana jest również terminem choroby afektywnej jednobiegunowej. Zaburzenia afektywne obejmują nieprawidłowości w sferze nastroju, emocji i aktywności.

Częstość występowania depresji

Obecnie depresja zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem występowania na liście chorób powodujących niesprawność. Co roku zapada na nią 6-12% dorosłej populacji. Wśród osób starszych odsetek ten sięga nawet 15%. Niestety z roku na rok notuje się coraz więcej zachorowań również wśród dzieci i młodzieży. Kobiety chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni, a zachorowanie może być poprzedzone wystąpieniem silnie stresogennej sytuacji. Niektórzy badacze sugerują, że u 1 osoby na 6 w pewnym momencie jej życia można rozpoznać objawy depresji.

Zachorowania na depresję wykazują niewielkie zróżnicowanie geograficzne. Choroba ta w największym stopniu dotyka społeczeństwo Ameryki (8%) i kolejno Europy (6,1%), krajów zachodniego Pacyfiku (6%) i południowo-wschodniej Azji (4,7%). Najmniej zachorowań notuje się we wschodnim obszarze śródziemnomorskim (3,5%).

Depresja to choroba bardzo groźna i kosztowna. Nawet 30% pacjentów nie radzi sobie z chorobą i kończy swoje życie samobójstwem. Depresja pogarsza też znacznie przebieg schorzeń somatycznych zmniejszając szansę na wyleczenie. U osób po 50 roku życia zaburzenia depresyjne są jedną z głównych przyczyn leczenia szpitalnego. Część pacjentów po zachorowaniu wymaga leczenia przez całe życie.

W Polsce liczbę chorych szacuje się na 1,2-1,5 mln. Dane te są przybliżone, gdyż pomimo wielu akcji informacyjnych jest to nadal choroba wstydliwa i nie każdy pacjent ma odwagę zgłosić się po poradę do lekarza psychiatry. Co roku 23 lutego organizowany jest Dzień Walki z Depresją, który ma pomóc w zrozumieniu natury choroby i zwrócić na nią uwagę społeczeństwa.

Inne artykuły
Podstawowe objawy depresji - Diagnoza depresji jest wbrew pozorom łatwa, chociaż ze względu na wielopostaciowość choroby, nie ma żadnego jednego testu, który stwierdzałby obecność depresji.
Techniki behawioralno - poznawcze w psychoterapii depresji - W leczeniu depresji, poza farmakoterapią, stosuje się również psychoterapię - zarówno indywidualną jak i grupową.
Lobotomia - Lobotomia, tragiczna pomyłka lekarzy. W okresie między 1935 a 1960 wykonano w USA blisko 50 tyś zabiegów polegających na przecięciu połączeń pomiędzy płatami czołowymi mózgu a wzgórzem.

Opracowanie merytoryczne
m biernik.
© 2013 Depresja1.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
top